Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein, Campus Kiel
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde,
Kopf- und Halschirurgie
Direktorin: Prof. Dr. med. Petra Ambrosch - Arnold-Heller-Str. 3, Haus B1, 24105 Kiel
Startseite
Klinikschwerpunkte
Mitarbeiter
Audiologie und Otoneurologie
Cochlear Implant Centrum
CIC - Was ist das? (deutsch)
CIC - Was ist das? (türkisch)
Fragen & Antworten
Veranstaltungen
Das CIC-Team
Links


Logopädie
Forschung
Serviceleistung
Detektion von ß2-Transferrin

Informationen für Studenten
HNO-Links
Weiterbildung und OP-Kurse
Impressum

Klinik für
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde,
Kopf- und Halschirurgie

Direktorin: Prof. Dr. P. Ambrosch
Arnold-Heller-Straße 3
Haus B1
D-24105 Kiel
Germany

Telefon: +49 (431) 500-21740 oder -21747
Telefax: +49 (431) 500-21744
Cochlear Implant Centrum
Schleswig-Kiel

Koklear implant takılması? 

Koklear implant takılması

Amaç

Koklear implant, işitme ve konuşma duyularının gelişmesini başlatır veya devamını sağlar.

Başarı olasılığı

Koklear implant (Kİ) etkileyici bir tekniktir. Ancak ne derece başarılı olacağı, bu tekniği kullanan her çocuğun kendi koşullarına göre değişir. Çocuk için olası hedefler, işitme biyografisi dikkate alınarak belirlenir; örneğin:
sağırlığın başladığı zaman ve sağırlık süresi
olası ilave engeller
çocuğun evinde birden çok dil konuşulması
işitme çalışmalarının yoğunluğu
işitme özürlü çocuğun ailesinden ve kendisiyle ilgilenen başka herkesten gördüğü destek.
İşitme biyografisi, Kİ sonrasında işitme-konuşma gelişiminin sağlanması için nasıl bir yol çizilmesi gerektiğine dair olasılıkları belirler.
Her ne kadar teknoloji – insan işbirliği işitme ve iletişim kapasitesinde büyük ilerlemelere yol açsa da, bunun da bazı sınırları vardır. Örneğin:
Koklear implantlı bir insan yine de işitme özürlü kalmaya devam eder. Kokleadaki elektrotlar, 15.000 sinir lifinin yerini dolduramaz.
Kİ tek taraflı takıldığında, sesin geldiği yön duyulamaz.
Arka planda gürültü olursa, işitme belirgin oranda zorlaşır.
Oda akustiğinin kötü olması, sesin anlaşılmasını olumsuz etkiler.
İşitme yarıçapı (özellikle açık alanlarda) kısıtlanır.
İki taraflı Kİ kullanan (iki adet Kİ) ve/veya bimodal Kİ kullananlar (bir tarafta bir Kİ, diğer tarafta ise hâlâ kullanılabilir durumdaki işitme duyusunu değerlendiren geleneksel bir HdO cihazı), daha fazla imkâna sahiptir. Bu kişilerin de hâlâ işitme özürleri devam etmesine rağmen,
sesin geldiği yönü tespit edebilirler
Arka plan gürültüsünde işitme daha kolaylaşarak, yaşanan sıkıntı azaltılır.

Her insan diğerinden farklı özelliklere sahip olduğundan, işitme özrünün etkileri de kişiye göre özel olarak değerlendirilmelidir. Tek bir işitme özürlü insan tipi yoktur! Bu durum, koklear implant kullanan çocuklar için de geçerlidir.

Prosedür

1. Konsültasyonlar ve Ön Araştırmalar

Klinik Kiel (Kiel kliniği): KBB Muayenesi, işitme testleri, odyoloji konsültasyonu, logopedik değerlendirme, Diagnostik Görüntüleme (örneğin MRT), Diagnostik Nöropediyatri, Anestezi
Rehazentrum Schleswig (Schleswig Rehabilitasyon Merkezi): Pedagojik-terapötik konsültasyon; Durum Değerlendirmesi, Temel Terapinin Açıklığa Kavuşturulması, Kİ kullanımında imkânlar ve sınırlar

2. Ameliyat ve ardından: klinikte yaklaşık 1 hafta kalınacak

3. İyileşme Dönemi: yaklaşık 4 hafta kadar evde (henüz konuşma işlemcisi yok)

4. Klinikte 1. uyum sağlama haftası (işitmeye verilen ilk tepkiler) 5 gün kalınacak:
- Günde 1-2 kez Odyoloji'de konuşma işlemcisi programlanacak
- Günde 2 kez Logopedi’de işitme çalışması, Odyometri’de işitme testleri

5. Temel terapi: Schleswig’deki Rehabilitasyon Merkezinde
60 gün, yaşa bağlı olarak birkaç yıla dağıtılacak (birkaç seferde
birkaç günlük kalışlar)
Anne-baba için uzman terapistler tarafından danışmanlık ve destek
Çocukların işitme ve konuşma gelişimine, şunlarla destek verilir:
İşitme eğitimi
Konuşma eğitimi
Logopedik danışmanlık ve destek
Ritmik çalışma
İnce motor gelişiminin desteklenmesi
Konuşma işlemcisinin çocuğa göre ayarlanması (adaptasyon)
Psikolojik destek hizmeti
Aileye odaklı destek hizmeti
Terapistler, çocuk yuvaları, okullarla işbirliği

... ve klinikte düzenli olarak tıbbi ve odyolojik kontroller: Kİ’nin ilk adaptasyonundan sonraki 3., 6., 9., 12., 18. ve 24. ayda ardından yılda bir kez, gerekirse ömür boyu.

Sözlük

Adaptasyon / Programlama: Mümkün olduğunca iyi duyabilmek için, bir konuşma işlemcisinin (prosesör) kullanan kişiye göre ayarlanması. Programlamanın sürekli olarak test edilmesi ve çocuğun kişisel gelişimine göre yeniden ayarlanması gerekir (- Optimizasyon).

Konuşma işlemcisi: Kİ sisteminin dış parçasıdır. Bir mikrofon üzerinden ses sinyallerini alır, bunları dönüştürür ve verici yoluyla, başın içine yerleştirilmiş implanta aktarır.

T değeri: İşitmenin başladığı en küçük elektrik uyaran.

C değeri veya M değeri: Seslerin rahatça duyulabildiği düzey.
Bu iki değer, ilk adaptasyondan sonraki birkaç ay içinde büyük ölçüde değişir.

MAP: Sinyallerin işlenmesi için, konuşma işlemcisine kaydedilmiş olan program. Her MAP kişiye özeldir. Beyin elektrik uyaranlara karşı hassasiyetini duruma göre değiştirdiğinden, MAP’ın da buna göre değiştirilmesi gerekebilir.

Odyogram: Bir işitme testiyle belirlenen dB (desibel) cinsinden işitme kaybının ölçüldüğü, işitme eşiğini gösterir (işitmenin başladığı nokta).

MRT: ManyetikRezonansTomografisi, beynin iki boyutlu kesit görüntülerinin alınmasını sağlar.

İşitme yaşı: İlk işitmeden bugüne kadar geçen süre.

Koşullandırma: Çocuk, bir ses uyaranında belirli bir hareketi yapmayı öğrenir (örneğin bir oyuncak arabayı bir tünele sürer). Bu yöntem sayesinde sübjektif işitme eşiği hakkında bilgi edinilir (- konuşma işlemcisinin programlanması)

Çok dillilik: Tecrübeler, iki dilli kültürlerde yetişen çocuklarda (örn. Almanca-Türkçe veya Almanca-Rusça) konuşma gelişiminin daha da zorlaşabileceğini göstermiştir. Bazı dönemlerde tek bir dile odaklanılması çok daha faydalıdır. Ancak dil, çocuğun duygusal gelişimi için temel teşkil eder. Dolayısıyla temel olarak şu kural geçerlidir: Eğer Almanca’yı iyi bilmiyorsanız, çocukla çekinerek ve zorlukla konuşulacağına, anadilinizde konuşmanız daha iyidir.